Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (afgekort als A.I.) is zowel een theorie, een filosofie als een methode om veranderingsprocessen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt.

De kern waar AI over gaat is dat het een manier van leren en veranderen door dialoog en onderzoek is, die zich kenmerkt door een focus op sterktes en kracht, oftewel: ‘what gives life to a system’.

Het vertrekpunt van AI is dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, graag willen voor de toekomst & een manier verkennen om successen uit te bouwen, sterktes te benutten = gewenste toekomst realiseren

AI ontleent veel betekenis vanuit het sociaal constructionisme

Principes en aannames

Enkele onderliggende principes van de A.I.:

   • De verhalen die mensen over hun ervaringen vertellen, beschrijven niet een werkelijkheid maar creëren die. (Vraag je naar wat fout gaat bij mensen, dan komt er een verhaal over knelpunten en problemen, en daarmee wordt ook deze werkelijkheid gecreëerd. Vraag je echter naar de kracht en de drijfveren van mensen, dan ontstaat er een werkelijkheid van succes, vertrouwen en hoop.)
   • Het denken in beelden: het beeld van de toekomst dat mensen hebben, leidt hun gedrag nu en vergroot daarmee de kans dat dit toekomstbeeld de werkelijkheid wordt.
   • Positief denken!

Aannames die binnen de A.I. gebruikt worden:

   • In elke sociale omgeving, organisatie of groep werkt er iets goed.
   • Dat waarop we focussen creëert onze realiteit.
   • De realiteit wordt gecreëerd op het moment en er zijn diverse realiteiten. Het is belangrijk nieuwsgierig te zijn naar de verschillen en deze te waarderen.
   • Het stellen van de (juiste) vragen aan een groep is een activiteit die de groep op een bepaalde manier beïnvloedt.
   • Mensen hebben meer vertrouwen en voelen zich plezieriger in veranderingsprocessen en de reis naar de toekomst (het onbekende) wanneer zij elementen uit het verleden (het bekende) mee kunnen nemen en kunnen bespreken in het proces.
   • Wanneer we bestaande elementen uit het verleden meenemen, zijn dit bij voorkeur de meest succesvolle.
   • Het is belangrijk verschillen te waarderen en te respecteren.
   • De taal die we gebruiken creëert onze werkelijkheid.

Voordelen van A.I.

  • Mensen vertellen graag over positieve ervaringen en werken graag mee als ze meer mogen doen van waar ze goed in zijn. Daarmee is er minder sprake van weerstand.
  • Door het goede uit het verleden mee te nemen is er een gevoel van continuïteit en vermijden we uitgeputte reacties en onverschilligheid. Medewerkers ervaren (en leren?) wat de impact van hun bijdrage is aan het hogere doel.
  • Doordat A.I. werkt met de positieve kern van het hele systeem, of met een goede diagonale vertegenwoordiging daarvan, zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd. Zo voorkom je een splijtend top-down of bottom-up dilemma.
  • Het proces kan met grote groepen worden uitgevoerd.

Ik ben er klaar voor wanneer jij dat ook bent