Corporate

Antropologie

Corporate

Antropologie

Corporate antropologie is afgeleid van klassieke antropologie. Een onderdeel van de antropologische studie is dat je veldwerk verrricht. Antropologisch veldwerk is gericht op het begrijpen van een cultuur die anders is dan de jouwe. Deze methode verwijst naar onderzoek waarin gedrag wordt bestudeerd op kleine schaal in een alledaagse setting, en waarbij data wordt verzameld door observatie en/of informele gesprekken. De methode kenmerkt zich door onderdompeling én afstand.Uiteindelijk om de cultuur die je daar gezien hebt te duiden.

Voor mij betekent het dat ik met de instrumenten vanuit de antropologie een organisatie/team binnenstap en met dezelfde verwondering noteer wat ik zie, hoor, ervaar aan taal, rituelen en ongeschreven patronen.

Op basis van de analyse van de cultuur, die samen wordt gemaakt met de betrokkenen, wordt duidelijk welke aspecten een bijdrage leveren aan de gewenste organisatiecultuur en welke niet. Omdat zij niet een op zichzelf staand geheel zijn wordt de context van het team of de organisatie nadrukkelijk meegenomen. Pas dan is het mogelijk om te beslissen welke methodes er nodig zijn om verandering te veroorzaken.