PRIVACY VERKLARING

EyeOpener consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EyeOpener consultancy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EyeOpener consultancy verstrekt. EyeOpener consultancy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Waarom we uw gegevens nodig hebben

EyeOpener consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG EyeOpener consultancy GEGEVENS BEWAART
EyeOpener consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
EyeOpener consultancy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van EyeOpener consultancy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EyeOpener consultancy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
EyeOpener consultancy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EyeOpener consultancy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan EyeOpener consultancy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EyeOpener consultancy heeft hier geen invloed op. EyeOpener consultancy heeft Google geen toestemming gegeven om via EyeOpener consultancy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@EyeOpenerconsultancy.nl. EyeOpener consultancy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
EyeOpener consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EyeOpener consultancy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EyeOpener consultancy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@EyeOpener consultancy.nl.

www.EyeOpenerconsultancy.nl is een website van EyeOpener consultancy.

EyeOpener consultancy is als volgt te bereiken:
Postadres/Vestigingsadres: Tijs van Zeventerstraat 38, 3062 XP Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70421544
Telefoon: 06-15060346
E-mailadres: info@EyeOpenerconsultancy.nl